- Jag upplever att jag via kroppen når något mycket större, något essentiellt. Det ger en ro och en mening!

Det är min hjärna, min kropp och mina känslor

När jag först kom till Marie Sol för ett år sedan hade jag inga förväntningar på kroppsbehandlingen. Jag var helt neutral inför den och väntade mig en vanlig massage men jag upplevde något mer, något annat. Som elitidrottare är jag van vid många behandlingsformer men varje gång jag återkommer till Marie Sol, känner jag och upplever jag något nytt!
Med för mig både kända och okända handgrepp har Marie Sol startat och utvecklat en massa processer. Muskulaturen och rörelseomfånget i lederna har förbättrats och detta påverkar mig positivt också mentalt.

Under behandlingarna har jag upplevt såväl fysisk smärta som behaglig massage. Jag har rörts från skratt till tårar. Marie Sol når punkter i inre organ, i fötter, muskler och ligament och med terapeutiska och coachande samtal går jag mot ett starkare jag med utgångspunkt i min kropp.

Vissa behandlingstillfällen “tar” det mer klassiskt i kroppen, andra gånger kan det vara mer av en mental eller emotionell upplevelse. Via kroppen sätts tankar och känslor igång. Behandlingarna har hjälpt mig förstå att det jag känner inte är fel; det är min hjärna, min kropp och mina känslor.

Jag upplever att jag via kroppen når något mycket större, något essentiellt.
Det ger en ro och en mening!

– Krister Lindgren