Vi ser kropp och psyke som en helhet

Kroppsterapi

Kroppsterapi är en metod som kombinerar ett antal olika tekniker för att behandla kroppsliga och psykiska besvär.

Vi ser kropp och psyke som en helhet istället för som två separata system.

Vad är kroppsterapi

Kroppsterapi är en metod som kombinerar ett antal olika tekniker för att behandla kroppsliga och psykiska besvär.

I kroppsterapin arbetar vi med att komma åt känslor genom kroppen, både genom samtal och genom att lösa upp spänningar i muskler och leder.

Spänningar, blockeringar och smärtor i kroppen hänger ofta ihop med någon form av obalans i psyket. Det innebär att en behandling inte fokuserar på enbart kroppen eller psyket, utan kroppsterapin tar ett helhetsgrepp.

Det är en behandlingsform som har funnits i Danmark i drygt 20 år, men i Sverige är den relativt ny. 

De olika tekniker som kroppsterapin baseras på är:

Samtal
Andningsteknik​
Stabilisering av nervsystemet​
Pulsering
Massage
Akupressur
Organmassage
Zonterapi
Ledjustering

Exempel på vad vi kan behandla med kroppsterapi:

Kroppsliga besvär som nackspärr, spänningshuvudvärk, led- och muskelsmärta
Psykiska besvär som stress och ångest
Trauma, sorg och depression
Sportskador som sträckningar, bristningar och stukningar

För vem funkar kroppsterapi?

Eftersom kroppsterapi är en metod som utgår från individens specifika behov tillhör våra klienter ingen speciell grupp eller kategori. 

Våra klienter är i alla åldrar och tillhör alla slags yrkesgrupper, och vi behandlar människor med många olika slags besvär.

Har du frågor svarar vi gärna på dem

Hur går en kroppsterapi-behandling till?

Samtal och djupgående massage

När du kommer till Bodywork första gången börjar vi med ett samtal för att ta reda på vad du vill ha hjälp med.
Sedan får du en djupgående massage för att lösa upp de spänningar som orsakar dina besvär.

Successivt letar vi oss därefter fram till de bakomliggande orsakerna, och väljer de metoder som passar just dig.
Det finns alltså inget färdigt system, utan behandlingen utformas utifrån vem du är och vad du har för besvär och behov.

Kroppsterapin tar mig på en inre resa i en mental och fysisk bergodalbana…

Johan Hessedahl