en holistisk läkning för kroppen och psyket

LIFE Therapy

I LIFE Therapy behandlar vi kroppen, energikroppen, nervsystemet och det mentala

Under behandlingen försöker vi hitta och definiera mentala mönster. Här ges verktyg att kunna användas vid behov av förändring eller bearbetning av dessa mönster.

Energikroppen, Kraniosakralterapi och Vagusnerven

Energikroppen syns inte men finns, vi har alla en energikropp som vi måste hålla intakt för att behålla vår egen energi. Ibland kan vi ge för mycket och i andra fall ta in en hel del som vi inte behöver. Här försöker vi hitta en balans och lära oss att behålla energin som vi behöver genom att hålla eller stöta ifrån oss rätt mängder.

För att behandla nervsystemet använder man sig av kraniosakralterapi där man genom att göra små tryck på specifika ställen sätter igång flödet i ryggmärgsvätskan som påverkar Vagusnerven.
Vagusnerven kan lätt bli tillklämd vid stress och andra blockeringar i kroppen eller psyket.

LIFE Therapy är en behandlingsform som behandlar:

Kroppen​
Energikroppen
Nervsystemet
Det mentala

Behandlingen utförs i olika steg:

Anamnes
Grundbehandling​
Uppföljningssamtal
Återbesök

LIFE Therapy behandlingen passar dig som känner till eller är intresserad av Kraniosakralterapi, Kroppsterapi, Osteopati, Healing, Reiki Healing eller andra alternativa behandlingar.

Anamnes:

Ett samtal på ca. 30 minuter 3-7 dagar innan vi träffas fysiskt. Här går vi igenom din aktuella mentala status, din medicinska hälsa och pratar allmänt om hur du mår psykiskt och fysiskt.
Utifrån samtalet kan vi sedan fokusera på nästa steg och när det ska utföras.

Grundbehandling:

Denna utförs på kliniken och tar ca. 2 timmar. Vi går igenom kroppen, energikroppen, nervsystemet och ditt mentala tillstånd. Under behandlingen går du in i en djup avslappning och därifrån behandlas de olika delarna som behöver tas om hand.
Det är en holistisk läkning där kroppen och psyket “startas om” bland annat genom att enegrin samlas upp.

Uppföljningssamtal:

Vi går igenom hur processen har verkat, hur du mår och om hur vi eventuellt går vidare.

Återbesök:

Behöver vi jobba på andra mentala mönster eller fysiska besvär som har visat sig kan ett återbesök vara till hjälp.

Jag heter Jessica – din behandlare

Har du frågor svarar jag gärna på dem