När barn har det svårt bör föräldrarna också gå i terapi

Vad gör du som förälder när du har testat allt och ditt barn fortfarande har det svårt?

Jag möter föräldrar som är desperata och inte orkar med fler råd från BUP eller andra instanser. Skolan, kuratorn, vänner och familj – Alla kommer med välmenande råd om hur du som förälder ska göra och agera kring problematiken med ditt barn. 

Enligt mig och metoden vi arbetar efter på Bodywork är det inte bara barnet som har det svårt och tufft, det är hela familjen. Det är ett tillstånd som man får svårt att hantera och bli av med. Man har inte ork att stödja sitt barn, man känner sig otillräcklig och det är inte mer än en naturlig reaktion. Det blir problematiskt och påfrestande för alla när en närstående eller en familjemedlem inte har det bra, inte trivs, är olycklig, och det blir hela familjen som får det svårt vilket innebär att det är hela familjen som behöver stöd. Man är i behov av konkreta verktyg för att kunna hantera vardagen, inte tillsägelser och råd hur man bör göra.

“Folk håller inte tillbaka sina åsikter om hur jag bör göra. Det är stora känslor att behöva bearbeta i vardagen och det är väldigt påfrestande när det pågår länge.” 

Sofia – mamma till barn med ångest

Erfarenheterna från Bodywork visar att man kan komma långt genom att jobba med ett barn som har det svårt. Man kan skapa en plats där barnet känner sig tryggt och kan därigenom arbeta med problematiken. 
Men ska vi ta det längre och få större effekt bör vi även arbeta med föräldrarna. På så vis blir det inte bara en timmes behandling för barnet utan det blir en större del av tillvaron som vi tillsammans kan arbeta med. Vi inkluderar skolan och dess pedagoger och andra personer som kretsar runt barnets vardag. På det sättet börjar vi alla “prata samma språk” och den positiva effekten blir genast väldigt mycket större.

Genom konkreta verktyg, kroppsterapi och samtal tar vi tag i problemen som en gemensam kraft som förutom barnet i fråga även inkluderar personer kring barnet, syskon och föräldrar. 

Vi arbetar med fysisk kontakt (taktilt) för att lossna fysiska såväl som psykiska blockeringar som har satt sig i kroppen.
Med hjälp av samtal kopplar vi ihop de mentala (kognitiva) med de kroppsliga (somatiska) erfarenheterna och mönster.  
Vi använder oss av psykomotoriska övningar för att stabilisera nervsystemet. Det hjälper till att ge en muskulär och kroppslig styrka vilket gör att det blir möjligt att få plats med olika psykiska tillstånd.

Med övningarna stärker vi kroppen och musklerna så att barnet kan ta emot och klara av att behärska alla känslor. På så sätt kan barnet styra över sina känslor utan att varken bli överväldigad eller rädd för dem.

Vi fixar inte problemen men vi hjälper till med att göra barnet och familjen starkare så att de själva kan arbeta med det som är svårt och kan på så sätt få en lättare vardag. 

Kroppsterapi för barn är bland de viktigaste behandlingarna som jag ger på Bodywork. 
Resultaten som vi i de flesta fallen uppnår slår allt och energin som jag får från barnen är oslagbar.
Leos framsteg är ett sådant exempel.

Marie Sol