– Jag upplever att jag via kroppen når något mycket större, något essentiellt. Det ger en ro och en mening!

– Jag upplever att jag via kroppen når något mycket större, något essentiellt. Det ger en ro och en mening!