Bra jobbat!

Hur viktigt är det att ge beröm?

Det var nervöst när vår yngsta son skulle börja sitt första skolår. Till skillnad från sin storasyster som sprang in till klassrummet och tyckte att förskoleklassen var det bästa som hon hade varit med om, tyckte han att det var ett jättestort steg att börja ett nytt liv i förskoleklassen med nya klasskamrater och lärare.

Det tog några veckor att anpassa sig och orientera sig runt, både fysiskt och känslomässigt, och ytterligare några månader att komma rätt in i skollivet. En lektion på schemat var särskilt tuff – gymnastiklektionen.
Att byta om både före och efter lektionen, lära sig nya lekar, tävla individuellt och i lag var roligt men krävande, en känsla av vilsenhet infann sig. Gör jag rätt? Är jag sen till lektionen, är jag sen efter lektionen? Hinner jag byta om?

Plötsligt en dag…

Men plötsligt en dag hände något som kom att förändra och hjälpa honom resten av året.
Vid hämtning efter skolan ställs ofta ett par standardfrågor; Hur var dagen? Vad fick ni till lunch idag? På den senare är oftast svaret ackompanjerat med en stilla klagan över dagens rätt eller ett hurrarop över hur gott det hade varit. Men på frågan hur dagen hade varit var svaret den dagen klar och glatt:

– Det gick jättebra idag! Läraren sa “bra jobbat”

Så enkelt dock så betydelsefullt, läraren hade lagt handen på hans axel och sagt “bra jobbat”.

Det lilla enkla

Vi glömmer ofta hur lätt det är att glädja en annan människa i vår närhet genom att ge beröm, genom att tacka eller genom att uppmuntra. Det lilla enkla kan betyda att ett barn mår bättre i skolan och tycker att det är roligare att gå till fritidsaktiviteten

I mitt dagliga arbete möter jag både barn och vuxna som när de blir sedda och hörda, får beröm eller uppmuntran växer som människor. Ryggen rätar upp sig, blicken blir stadigare och vardagen blir en aningen lättare att klara av.

Min son älskar skolan och tack vare sina vänner, sina pedagoger, sin storasyster och tack vare bemötandet han fick en gång på gymnastiklektionen och fortfarande får, känner han sig trygg i sin miljö. Han känner sig sedd och hörd. Bra jobbat!   

Marie Sol