Jag upplevde att min kropp fortfarande var sjuk i PTSD

”…ifall mitt psyke behöver terapi för att komma loss från det förflutna så behöver min kropp det också”

Jag heter Johanna, jag är 34 år gammal och arbetar som biomedicinsk analytiker.

Under hela mitt vuxna liv har jag sökt olika sätt att förklara och hantera mitt förflutna och min bakgrund, men det var inte förrän 2018 som allt föll på plats när jag diagnostiserades med PTSD. Då började en period på ett och ett halvt år av intensiv psykoterapi, som snabbt gav resultat, och i slutet av terapin var jag relativt symtomfri.
Trots det hängde det kvar dåliga sensationer i kroppen, och det enda sättet jag kunde förklara det på var att jag upplevde mig mentalt fri från PTSD men att min kropp fortfarande hade det. Det upplevdes som oförklarlig smärta i hela min kropps vänstra sida och av migränattacker. Det var dessa symtom som jag var medveten om som till slut skulle leda mig till Bodywork.
För jag tänkte att ifall mitt psyke behöver terapi för att komma loss från det förflutna så behöver min kropp det också, eftersom även den hade levt igenom trauman.

Under första mötet med Marie Sol förklarade jag hur jag upplevde att min kropp fortfarande var sjuk i PTSD och att mina förhoppningar var att de energier, rädslor och svåra känslor som var fastlåsta i min kropp skulle lossas och få en chans att upplevas.

Redan under första sessionen märkte vi dock att mitt problem var egentligen större än så eftersom jag dissocierade mig från min kropp när jag delade utrymme med någon annan och speciellt när Marie Sol tog på vissa delar av min kropp som till exempel min vänstra arm. Detta var ju självklart förknippat med mina tidigare trauman, men jag hade aldrig varit riktigt medveten om att det var något jag ofta gjorde. Det har tidigare inte varit tryggt för mig att vara i min kropp och därför har mitt psyke lärt sig att ’lämna’ kroppen för att rädda sig självt. Jag började förstå vilka stora problem det orsakade för mig i min vardag.
Nu skulle jag börja lära mig att jag har en kropp – att det är tryggt att ha en kropp och att våga stanna kvar i den. Att lära bort det invanda mönstret jag hade av dissociation skulle bli den största utmaningen för mig under kroppsterapin.

I kroppsterapin började vi jobba med mina kroppsliga reaktioner på beröring och dess samband till mina trauman. Det blev tydligt för mig hur mycket detta har påverkat min vardag i form av ångest och enorm trötthet eftersom jag behövde processa så mycket varje gång jag ‘kom tillbaka’ från en dissociation.
Genom att bygga upp en tillit till min kroppsterapeut Marie Sol började vi så smått arbeta på att jag medvetet skulle hålla mig kvar i min kropp under behandlingen och ett viktigt redskap var kommunikationen mellan oss. Det hjälpte henne att kunna modifiera behandlingen så att den inte skulle vara för tung för mitt system att hantera. Snabbt kunde jag även använda detta utanför terapirummet.

“Det är faktiskt första gången i mitt liv som jag är medveten om min kropp och vågar vara i den.”

Genom att kunna landa i min kropp, som jag inte har kunnat göra tidigare, har jag fått en helt annan relation till fysisk aktivitet som träning, vilket jag alltid har hatat tidigare.
Jag är mer medveten idag om min kropp under träningen, jag har kontakt med den även när det blir tungt och pulsen är hög, och jag har mer kul under tiden. Jag har även kunnat gå vidare på egen hand för att fördjupa min kontakt med min kropp genom att lära mig om hur chakrasystemet fungerar och kunna komplettera den kunskapen med att utöva yoga vilket har blivit en stomme i min vardag som hjälper mig att förankra mig djupare i min kropp.

Det är faktiskt första gången i mitt liv som jag är medveten om min kropp och vågar vara i den.

“Värken i min vänstra sida av kroppen som jag har gått med i 17 år har lagt sig.”

Jag har även upplevt hur min ångest har lagt sig till att vara nästan obefintlig idag, och att den oförklarliga tröttheten jag alltid har upplevt som orsakades bland annat av mina dissociationer har även den försvunnit. Värken i min vänstra sida av kroppen som jag har gått med i 17 år har lagt sig, och även om den fortfarande återkommer då och då så vet jag idag hur jag ska ta hand om den. Värken skrämmer mig inte som den tidigare brukade göra. 

Längs med livets gång så kommer jag fortsätta uppleva saker som kommer “fastna” i min kropp, och det känns tryggt att veta att min kroppsterapeut Marie Sol på Bodywork finns nära tillhands då.

Johanna