Marie Sol Sandberg

Marie Sol Sandberg är en erfaren behandlare och den första certifierade kroppsterapeuten i Sverige. Hon har en gedigen grundutbildning inom Manuvision kroppsterapi och har även vidareutbildat sig inom Relationell Traumeterapi (RTT). Marie Sol har arbetat som kroppsterapeut inom skolan och har en bakgrund som dansare. Hon har även utbildningar i Basmedicin, Japansk Cosmo Lifting, Pilatesinstruktör, dans och danspedagogik.

 • Erfaren behandlare (den första kroppsterapeuten i Sverige)
 • Grundutbildad Manuvision kroppsterapeut
 • Fortbildning inom RTT (Relationell Traumeterapi)
 • Tränings- och rörelsekonsult
 • Erfarenhet av att arbeta med grupper (undervisning)
 • Erfarenhet av att arbeta med barn (kroppsterapeut inom skolan)
 • Bakgrund som dansare
 • Andra utbildningar:
  • Basmedicin
  • Japansk Cosmo Lifting
  • Pilatesinstruktör
  • Dansare
  • Danspedagog
 • Flerspråkig: Behandlingar erbjuds på svenska, engelska, danska och tyska

Kroppsterapi är en holistisk behandlingsform som behandlar både fysiska och psykiska besvär genom att skapa balans i nervsystemet och sätta igång kroppens naturliga läkningsprocesser. Behandlingen fokuserar på sambandet mellan kropp, tankar och känslor för att lösa spänningar och blockeringar som ligger bakom kroppens symtom.

Relationell traumeterapi kombinerar kroppsorienterad färdighetsträning och systemisk gruppprocess. Denna terapiform syftar till att stödja den naturliga läkningsprocessen av trauman genom att fokusera på att läkningen förutsätter en ömsesidig reglering av tillstånd som aldrig tidigare har reglerats.

Marie Sol kombinerar båda dessa metoder i sina behandlingar, vilket ger en unik och individanpassad behandling. Hon behandlar sina klienter med stor omsorg och har en djup förståelse för den holistiska kopplingen mellan kropp och psyke.

Marie Sol är flerspråkig och erbjuder sina behandlingar på svenska, engelska, danska och tyska.

0709 19 83 99
mariesol@bodywork.nu

“Varför skulle det ena vara frånkopplat det andra?”

Det ät ett privilegium för mig och oss på Bodywork att få lov att kunna hjälpa våra medmänniskor på ett sätt som de ofta inte har förväntat sig.
Kroppsterapin är en annorlunda behandlingsform än de traditionella och vi ser kroppen och psyket som ett, vilket inte är så konstigt egentligen när man tänker efter;
Varför skulle det ena vara frånkopplat det andra?

Marie Sol Sandberg

Vad är Relationell Traumeterapi?

Relationell traumeterapi kombinerar kroppsorienterad färdighetsträning och systemisk grupprocess. De två infallsvinklarna används båda i uppbyggnaden av en färdighetsnivå individuellt och gruppmässigt, som möjliggör att tillstånd som har hållits i isolering och dissociation kan regleras ömsesidigt.

Traumatiska händelser är en del av livet – och grundläggande har vi som människor och flockdjur möjlighet att genomleva trauman, komma ut på andra sidan och leva vidare med en integration av det som har hänt. Varför behöver vi då göra traumeterapi? Potentialen för naturlig traumaläkning utlöses ofta endast delvis eller inte alls. Många människor sitter kvar efter trauman med erfarenheten – medvetet eller omedvetet – att delar av det som hände, både i de yttre händelserna och i de inre reaktionerna, aldrig har blivit mötta, reglerade och integrerade i personligheten.

Traumeterapi handlar om att stödja att naturlig traumaläkning kan ske – och relationell traumeterapi fokuserar särskilt på att läkning förutsätter en ömsesidig reglering av tillstånd som aldrig har reglerats tidigare. Om vi efter ett trauma har tillgång till kontakt där både hjälpsökande och hjälpgivande har kapacitet att möta historien och traumareaktionerna och delta i ömsesidig reglering av dem – ja, då regleras tillstånden och vi behöver inte kapsla in dem eller dissociera dem bort.

Vad är Manuvision kroppsterapi?

Kroppsterapi är en behandlingstradition som startade i Danmark i slutet av 1940-talet och har spridit sig till större delen av världen de senaste 35 åren. Kroppsterapi är en behandlingsform som behandlar fysiska och psykiska besvär genom kroppen. Vi skapar balans i nervsystemet och sätter igång kroppens naturliga läkningsprocesser. Och vi ser på sambandet mellan kropp, tankar och känslor för att lösa spänningarna bakom kroppens symptom.

Kropp och psyke hänger samman. Om det finns smärta i kroppen påverkar det psyket, och om du är pressad psykiskt sätter det sig i kroppen. Det är alltid kroppen som först gör oss uppmärksamma på att något är fel. Och det är kroppen som lider under konsekvenserna av alla våra handlingar – eller brist på sådana. Dessa konsekvenser yttrar sig som spänningar, blockeringar och därmed smärtor i vår kropp. Med denna behandling hjälps du att på ett tryggt och lugnt sätt låta kroppen släppa kampen, så att möjligheten att lösa de spänningar och låsningar som ligger bakom de fysiska och psykiska besvären öppnas upp.